THỂ LOẠI

Nhà cũ – Việt Nga PDF Download miễn phí

<p>(VOH) – Căn nh&agrave; cũ rồi cũng sẽ bị ph&aacute; đi mang theo nhiều kỉ niệm phai theo dấu thời gian. Thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; cuộc sống mới tươi đẹp cho tương lai, cho những đứa con. Dẫu biết đ&oacute; l&agrave; v&ograve;ng tuần ho&agrave;n của cuộc sống nhưng cũng l&agrave;m người c&oacute; t&igrave;nh nặng l&ograve;ng, v&agrave; rất nhiều t&igrave;nh y&ecirc;u sẽ c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn trong tim mỗi người.</p>

Source link

Chia Sẻ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Skype
Telegram
Reddit
Email
Print
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x